Past Presidents

 

2017-18
Dr. Santosh Verma
2015-16
Mr. Santosh Jha

 

2013-14
Dr. Chandeshwar Sharma
2011-12
Mr. Bijay Kumar Singh
2009-10
Mr. Ravi Kant Choudhary
2007-08
Dr. Madhusudan Choudhary
2005-06
Mr. Vijay Singh
2003-04
Mr. Ram Mohan Mallik
2001-02
Mr. Yusuf Sultan
2000
Mr. Ansumali
1999
 
Mr. Prafull Kumar
1997-98
 
Mr. Jitendra Prasad
1995-96
 
Mr. Gopal Sahu
1993-94
 
Mr. Rajendra Prasad